Home row Đăng ký kinh doanh row Đăng ký thành lập văn phòng đại diện

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng
Theo quy định của pháp luật, văn phòng đại diện nói chung và văn phòng đại diện tại Đà Nẵng nói chung được thành lập với chức năng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận khách hàng và đối tác mà không thực hiện chức năng kinh doanh. Doanh nghiệp thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng cần tiến hành theo các hồ sơ sau: more

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Đà Nẵng

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Đà Nẵng
Văn phòng đại diện Đà Nẵng là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện Đà Nẵng không có chức năng kinh doanh. Chức năng chính của văn phòng đại diện là văn phòng liên lạc; thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới. Văn phòng đại diện được quyền đăng ký con dấu riêng để thuận tiện cho quá trình... more
Copyright © 2013 - 2017 DANGKYKINHDOANHDANANG.NET.
CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BLUE - VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Email: TuVanDoanhNghiepDaNang43@gmail.com | Điện thoại: 0989 347 858

Địa chỉ: Số 66 Phạm Nhữ Tăng, Hoa Khê, Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng