Home row Đầu tư nước ngoài row Thành lập công ty liên doanh row Quy định pháp luật về thành lập công ty liên doanh tại Đà Nẵng

Quy định pháp luật về thành lập công ty liên doanh tại Đà Nẵng

Cập nhật: 08:56 Ngày 27/10/2017

     Công ty liên doanh tại Đà Nẵng được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào vốn pháp định của doanh nghiệp. Doanh nghiệp liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.
     Quy định pháp luật về thành lập công ty liên doanh tại Đà Nẵng
Thứ nhất, về điều kiện thành lập công ty liên doanh tại Đà Nẵng
     - Về chủ thể (nhà đầu tư):
       •    Pháp nhân: thành lập hợp pháp, vẫn đang tồn tại tại thời điểm thực hiện đầu tư.
       •    Cá nhận: Phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian chấp hành hình phạt tù cũng như không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014.
    -   Về tài chính:
       •    Năng lực tài chính của chỉ đầu tư phải tương ứng với số vốn cam kết đầu tư vào dự án.
       •    Vốn pháp định của công ty: đáp ứng các yêu cầu theo pháp luật Việt Nam về công ty liên doanh (đã nêu phần trên).
       •    Ngân hàng giữ số tiền gửi sử dụng cho mục đích đầu tư của nhà đầu tư phải là ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.
     -  Đảm bảo phù hợp với pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận.
     -  Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp liên doanh tại Đà Nẵng theo quy định của pháp luật Việt Nam (luật doanh nghiệp, luật đầu tư, cam kết WTO…)
     -  Các điều kiện về thành lập công ty tại Đà Nẵng khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Quy định pháp luật về thành lập công ty liên doanh

Thứ hai, về hồ sơ thành lập công ty liên doanh tại Đà Nẵng
      - Dự thảo điều lệ công ty.
      - Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư.
      - Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư.
      - Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu thống nhất do cơ quan có thẩm quyền quy định.
      - .Chứng chỉ hành nghề của thành viên và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
      - Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
      - Giải trình kinh tế – kỹ thuật với các nội dung về mục tiêu, địa điểm đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, giải pháp công nghệ, giải pháp về môi trường.
Thứ ba, về trình tự, thủ tục thành lập công ty liên doanh tại Đà Nẵng
       -   Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu
       -   Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư công ty liên doanh:
       -   Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa (BPMC) sở kế hoạch và đầu tư/ Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (SKH&ĐT/BQLKCN).

 

Công ty TNHH Tư vấn Doanh Nghiệp Blue

Địa chỉ :  Số 66 Phạm Nhữ Tăng, Hòa Khê, Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng i

Phone :  0911.999.029

Email  :  luatsudanang43@gmail.com

Holine  :   0989.347.858

Bài viết liên quan

Bình luận

Copyright © 2013 - 2017 DANGKYKINHDOANHDANANG.NET.
CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BLUE - VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Email: TuVanDoanhNghiepDaNang43@gmail.com | Điện thoại: 0989 347 858

Địa chỉ: Số 66 Phạm Nhữ Tăng, Hoa Khê, Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng