Home row Sở hữu trí tuệ row Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả tại Đà Nẵng
Làm thủ tục đăng ký bản quyền tác giả tại Đà Nẵng là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, trong đó có việc đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền tại Đà Nẵng không có ý nghĩa bắt buộc nhưng được khuyến khích thực hiện. more

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả tại Đà Nẵng

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả tại Đà Nẵng
Để đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Đà Nẵng, đăng ký bản quyền thương hiệu, hồ sơ và tác phẩm của bạn cần đáp ứng các yêu cầu nhất định về điều kiện đăng ký bảo hộ quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ. Thế nên đăng ký và được cấp chứng nhận quyền tác giả cho tác phẩm của mình là điều không hề đơn giản. more

Kiến thức cơ bản, phổ thông về quyền tác giả tại Đà Nẵng

Kiến thức cơ bản, phổ thông về quyền tác giả tại Đà Nẵng
Đăng ký bản quyền, quyền tác giả tại Đà Nẵng là thủ tục pháp lý, nhằm xác lập và bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu cùng tác giả đối với tác phẩm của mình. Quyền này bao gồm các quyền về nhân thân và tài sản được pháp luật quy định cho những đối tượng cụ thể như: Hình ảnh; Logo; Thiết kế; Phần mềm; Tác phẩm nghệ thuật; Tác phẩm văn học… more
Copyright © 2013 - 2017 DANGKYKINHDOANHDANANG.NET.
CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BLUE - VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Email: TuVanDoanhNghiepDaNang43@gmail.com | Điện thoại: 0989 347 858

Địa chỉ: Số 66 Phạm Nhữ Tăng, Hoa Khê, Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng