Home row Sở hữu trí tuệ row Đăng ký bảo hộ quyền tác giả row Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả tại Đà Nẵng

Cập nhật: 09:18 Ngày 28/10/2017

Dưới đây là hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền tác giả tại Đà Nẵng, quyền liên quan theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ :
Hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Đà Nẵng, quyền liên quan bao gồm:
     (1) Tờ khai đăng ký quyền tác giả tại Đà Nẵng, quyền liên quan (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu tờ khai);
     (2) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả tại Đà Nẵng hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;
     (3) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
     (4) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
     (5) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu có)
     (6) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.
Lưu ý: Các tài liệu (3), (4), (5) phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.


Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan

Thủ tục đăng ký quyền tác giả tại Đà Nẵng :
      Đăng ký quyền tác giả tại Đà Nẵng là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp đơn và hồ sơ kèm theo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm...
      Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả tại Đà Nẵng không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả. Vì như đã nói trên, quyền tác giả hiển nhiên phát sinh và xác lập kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức nhất định.
     Tuy nhiên, việc đăng ký quyền tác giả tại Đà Nẵng lợi hại ở chỗ khi có tranh chấp thì tổ chức, cá nhân nào đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả tại Đà Nẵng không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả của mình nữa. ( Trừ trường hợp có “ai đó” cũng có chứng cứ ngược lại – tức là cũng có Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với chính tác phẩm mà quí vị đã được cấp giấy chứng nhận ).
    Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấpGiấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.
     Nếu bạn có điều gì chưa rõ hoặc cần tư vấn thêm về thủ tục đăng ký quyền tác giả tại Đà Nẵng vui lòng liên hệ v ới Công ty Tư Vấn Blue để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.
Công ty TNHH Tư vấn Doanh Nghiệp Blue

Địa chỉ :  Số 66 Phạm Nhữ Tăng, Hòa Khê, Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng i

Phone :  0911.999.029

Email  :  luatsudanang43@gmail.com

Holine  :   0989.347.858

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Copyright © 2013 - 2017 DANGKYKINHDOANHDANANG.NET.
CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BLUE - VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Email: TuVanDoanhNghiepDaNang43@gmail.com | Điện thoại: 0989 347 858

Địa chỉ: Số 66 Phạm Nhữ Tăng, Hoa Khê, Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng