Home row Sở hữu trí tuệ row Đăng ký sáng chế

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký sáng chế tại Đà Nẵng

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký sáng chế tại Đà Nẵng
Nhãn hiệu sáng chế tại Đà Nẵng là những dấu hiệu để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau tại Đà Nẵng. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu được gọi là “Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ”. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Đà Nẵng có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp... more

Đăng ký sáng chế tại Đà Nẵng là gì và có ý nghĩa gì?

Đăng ký sáng chế tại Đà Nẵng là gì và có ý nghĩa gì?
Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Đà Nẵng là công việc cực kỳ cần thiết, là cách duy nhất để xác lập quyền sở hữu và độc quyền đối với mỗi phát minh mới của con người. Đăng ký độc quyền sáng chế tại Đà Nẵng có thể mang lại lợi nhuận kinh tế lớn cho chủ sở hữu của sáng chế đó thông qua việc độc quyền sản xuất công nghiệp thương mại hóa sáng chế đó hoặc nhượng quyền, bán sáng chế đó cho tổ chức, cá nhân khác. more

Mục đích của việc Đăng ký sáng chế tại Đà Nẵng

Mục đích của việc Đăng ký sáng chế  tại Đà Nẵng
Nước ta đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, do vậy sở hữu trí tuệ có vai trò quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, tận dụng được những cơ hội cũng như giải quyết được những thách thức trong quá trình hội nhập. Trong những năm qua, hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam nói chung và Đăng ký sáng chế tại Đà Nẵng nói riêng không ngừng được hoàn thiện với mục tiêu bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của... more
Copyright © 2013 - 2017 DANGKYKINHDOANHDANANG.NET.
CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BLUE - VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Email: TuVanDoanhNghiepDaNang43@gmail.com | Điện thoại: 0989 347 858

Địa chỉ: Số 66 Phạm Nhữ Tăng, Hoa Khê, Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng