Home row Sở hữu trí tuệ row Đăng ký sáng chế row Đăng ký sáng chế tại Đà Nẵng là gì và có ý nghĩa gì?

Đăng ký sáng chế tại Đà Nẵng là gì và có ý nghĩa gì?

Cập nhật: 14:24 Ngày 27/10/2017

1.   Đăng ký sáng chế tại Đà Nẵng là gì?
     -   Sáng chế/giải pháp hữu ích tại Đà Nẵng là sản phẩm hoặc quy trình công nghệ nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên, do con người tại ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra.
     -   Thuộc tính cơ bản của sáng chế/giải pháp hữu ích tại Đà Nẵng là đặc tính kỹ thuật bởi vì sáng chế/giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật, tức là biện pháp kỹ thuật giải quyết một vấn đề.
Đăng ký sáng chế là gì và có ý nghĩa gì?
2. Ý nghĩa đăng ký sáng chế tại Đà Nẵng là gì?
     - Sáng chế tại Đà Nẵng được đăng ký trên cơ sở kết quả xem xét đơn đăng ký sáng chế nộp cho Cục sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng căn cứ vào các quy định pháp luật về hình thức và nội dung.
     - Đăng ký sáng chế tại Đà Nẵng là thủ tục hành chính do Cục sở hữu trí tuệ tiến hành để xác định nquyền sở hữu của chủ thể nhất định đối với sáng chế
     - Hình thức đăng ký sáng chế tại Đà Nẵng là ghi nhận sáng chế và chủ sở hữu vào Số đăng ký quốc gia về sáng chế và cấp Bằng độc quyền sáng chế/ Bằng độc quyền giải pháp hữu ích cho chủ sở hữu
    - Quyền sở hữu đối với sáng chế tại Đà Nẵng chỉ được xác lập theo thủ tục đăng ký. Chủ sở hữu sáng chế đã đăng ký được pháp luật bảo đảm độc quyền khai thác sáng chế nhằm mục đích thương mại trong thời gian bảo hộ (20 năm đối với sáng chế được cấp bằng sáng chế và 10 năm đối với sáng chế được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích). Trong thời gian đó, bất kỳ người thứ ba nào khai thác sáng chế mà không được phép của chủ sở hữu bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
3.   Các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế tại Đà Nẵng:
     -   Có trình độ sáng tạo.
     -   Có khả năng áp dụng công nghiệp
     -   Có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới.
        Bằng việc khai thác và sử dụng độc quyền sáng chế, chủ sáng chế có thể được bù đắp các đầu tư về vật chất và trí tuệ và được hưởng lợi nhuận từ việc khai thác thành qủa sáng tạo của mình.
     Chủ sở hữu sáng chế tại Đà Nẵng có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm sáng chế đã được bảo hộ của mình.
Liên hệ  Holine  :   0989.347.858 để được tư vấn trực tiếp về đăng ký sáng chế tại Đà Nẵng!!!

Công ty TNHH Tư vấn Doanh Nghiệp Blue

Địa chỉ :  Số 66 Phạm Nhữ Tăng, Hòa Khê, Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng i

Phone :  0911.999.029

Email  :  luatsudanang43@gmail.com

Holine  :   0989.347.858

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Copyright © 2013 - 2017 DANGKYKINHDOANHDANANG.NET.
CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BLUE - VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Email: TuVanDoanhNghiepDaNang43@gmail.com | Điện thoại: 0989 347 858

Địa chỉ: Số 66 Phạm Nhữ Tăng, Hoa Khê, Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng