Home row Thay đổi đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi tên công ty tại Đà Nẵng

Hồ sơ thay đổi tên công ty tại Đà Nẵng
Thay đổi tên công ty để phù hợp với loại hình công ty, ngành nghề kinh doanh, phù hợp với chiến lược kinh doanh, sự phát triển của công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật. Để thay đổi tên công ty nhưng doanh nghiệp chưa biết phải chuẩn bị những hồ sơ gì. Blue hướng dẫn quý doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ để thay đổi tên công ty tại Đà Nẵng more

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Đà Nẵng
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. more

Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty tại Đà Nẵng
Thay đổi ngành nghề kinh doanh là hình thức thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh được sử dụng để giúp doanh nghiệp mở rộng thêm số lượng ngành nghề hoạt động phục vụ cho việc mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển hơn của doanh nghiệp. Để thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Đà Nẵng, Tư Vấn Blue hướng dẫn quý doanh nghiệp cụ thể với bài viết dưới đây. more

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty tại Đà Nẵng
Vì điều kiện kinh doanh hay vì muốn thay đổi môi trường kinh doanh, nhiều công ty đang có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty. Tuy nhiên việc thay đổi địa chỉ công ty còn liên quan đến rất nhiều thủ tục pháp lý nên với bài viết dưới đây, hi vọng một phần sẽ giúp đỡ và hướng dẫn được các doanh nghiệp đang có nhu cầu thay đổi tên công tại Thành phố Đà Nẵng. more

Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn tại Đà Nẵng

Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn tại Đà Nẵng
Thay đổi tên công ty là một trong những trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh. Bởi khi muốn thay đổi tên công ty, doanh nghiệp phải làm các thủ tục để thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh sử dụng tên mới của công ty. Để thay đổi tên công ty TNHH tại Đà Nẵng, quý doanh nghiệp phải thực hiện những thủ tục sau more

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng
Quý doanh nghiệp đang muốn thay đổi tên công ty, địa chỉ công ty, vốn điều lệ công ty hay ngành nghề kinh doanh… tại Đà Nẵng nhưng chưa biết phải chuẩn bị những hồ sơ và thực hiện những thủ tục pháp lý như thế nào. Blue hướng dẫn quý doanh nghiệp thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng more

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng
Thay đổi đăng ký kinh doanh là nhu cầu tất yếu của các doanh nghiệp khi thay đổi để phát triển hơn, đổi mới hơn nhằm phù hợp với quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Nắm bắt được nhu cầu của các doanh nghiệp, công ty tư vấn Blue cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng more
Copyright © 2013 - 2017 DANGKYKINHDOANHDANANG.NET.
CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BLUE - VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Email: TuVanDoanhNghiepDaNang43@gmail.com | Điện thoại: 0989 347 858

Địa chỉ: Số 66 Phạm Nhữ Tăng, Hoa Khê, Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng